Språk/Language

För barn och unga som lever med våld

Barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer våld påverkas. De ser och hör våldet och kanske blir utsatta själva för våldet. Finspångs kommuns ger stöd och hjälp till utsatta barn och ungdomar.

Barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer våld upplever och bevittnar våldet. Många vuxna tror att barnen inte ser och hör det våld som förekommer - det stämmer inte. De flesta barn och ungdomar som lever i familjerna både ser och hör våldet. Det påverkar barnen och ger upphov till olika konsekvenser, både psykiska och fysiska.

  • Psykisk problematik som ångest, självdestruktivitet, aggressivitet och svårigheter i umgänget med andra samt koncentrationssvårigheter.
  • Fysiska problem kan vara astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk.
    Det kan även leda till rädslor, fobier och låg självkänsla. Barnen kan även ha större svårigheter i skolan och få sämre resultat.

Du är inte ensam - det finns stöd att få

Barn och unga som har levt med våld i familjen under lång tid och har utsatts för upprepade trauman kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom. De kan även själva bli utsatta för våld. Våld är ett brott och du som upplever det är ett brottsoffer!

  • Känner du dig ofta ledsen?
  • Har du hört din förälder blivit hotad eller slagen?
  • Har du själv blivit hotad eller slagen?
  • Tror du att det är ditt fel?

Hur mamma och pappa har det tillsammans är viktigt för alla i familjen. Har du funderat på vart eller vem du kan prata med? Du är inte ensam och det finns stöd och hjälp att få. Du kan bland annat vända dig till de hjälpverksamheter som Finspångs kommun erbjuder.

Stöd av Finspångs kommun och våra hjälpkontakter

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa barn och ungdomar som har upplevt och bevittnat våld. Du kan få stöd och hjälp genom Finspångs kommun och våra hjälpkontakter.

Socialkontoret

På socialkontoret kan du prata med en socialsekreterare som ger dig stöd och råd.

0122-850 00

Ungdomshälsan

Ungdomshälsan ger dig samtalsstöd. 

0122-852 95
Telefontid: måndag och torsdag.

Skolsköterska och skolkurator

På din skola finns skolsköterska och skolkurator, med dem kan du prata om det som känns jobbigt. De har tystnadsplikt, vilket betyder att de inte får berätta vidare det du berättar för dem.

Socialjouren

Socialjouren hjälper dig med akuta problem på kvällar och helger.

011-15 22 83

Hälso- och sjukvården

Vårdcentralen kan hjälpa till med kuratorskontakt som kan stödja och lyssna på dig. Önskar du kuratorskontakt och det inte är akut ring vårdcentralen.

010-10 59 260
Telefontider: vardagar klockan 08.00-16.00.

Polisen

Om något akut händer kan du ringa polisen. Polisen tar också hand om anmälningar av brott och kan ge vägledning. Till polisen ringer du på telefonnummer 114 114.

Om det är ett brott som du ser sker just nu eller om det är akut ska du alltid ringa 112. Med akut menas om det till exempel är fara för ditt eller någon annans liv och du behöver snabb hjälp från från ambulans, räddningstjänst eller polis.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8–16:30, fredag kl. 8–16. Lunchstängt 12-13. Om du ringer under kontorstid så fråga efter mottagningen. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 .

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång