Finspångs kommun

Språk/Language

Kommun­fullmäktiges beredningar

På uppdrag av kommunfullmäktige tar sig beredningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv. Andra centrala delar är omvärldsbevakning och kontakten med medborgarna.

Tillfälliga beredningar

Kommunfullmäktige utser vid behov en tillfällig beredning som får i uppdrag att arbeta med en aktuell fråga. Tillfälliga beredningar ger organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån aktuella behov och samhällstendenser.

Inriktning

Beredningarna har ansvar för att följa den av fullmäktige fastslagna visionen:
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.”

De strategier och strategiska områdena som är beslutade av kommunfullmäktige, ska
vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra beredningarnas olika
aktiviteter, analyser och utredningar.

Aktuella beredningar

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång