Språk/Language

Projekt för Rekreation och friluftsliv

Pågående och kommande projekt för rekreation och friluftsliv.

Tre personer i ett utegym.

Friluftslivets år 2021

Under 2021 är det Friluftlivets år som anordnas av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Projektet syftar till att få fler människor att prova på friluftsliv, öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Finspångs kommun har för avsikt att tillsammans med olika aktörer i kommunen anordna aktiviteter och lyfta information om kommunens utbud av natur- och friluftsliv samt allemansrätten.

Information om Friluftslivets år kommer att samlas på webbplatsen Luften är fri, se länk nedan.

Loggan för friluftslivets år 2021.

Tillgänglighetsåtgärder i Bönnernskogen

I ett treårigt projekt kommer kommunen att utföra en rad tillgånglighetsåtgärder i Bönnernskogen norr om Bönnern. Projektet beräknas pågå mellan 2020-2022. I projektet ingår bland annat följande åtgärder:

  • Tillgänglighetsanpassa en cirka 300 meter lång naturstig
  • Anlägga en tillgänglighetsanpassad grillplats
  • Tillgänglighetsanpassa en av ingångarna till området samt anlägga handikappanpassade parkeringsplatser
  • Uppmärkning av vandringsleder med hänvisningsskyltar
  • Ordna med bänkar och picknickbord
  • Anlägga en tillgänglighetsanpassad badramp vid badplatsen

Projektet får finansiellt stöd genom LONA och Region Östergötland.

Stig i Bönnernskogen.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Logotyper för LONA och Region Östergötland

Hitta ut

Finspångs SOK har tillsammans med Finspångs kommun ansökt om statligt bidrag för att genomföra orienteringsprojektet Hitta ut under tre år, från 2021 till 2023. Projektet ger allmänheten en möjlighet att upptäcka sin närmiljö och leta så kallande checkpoints på flera platser i kommunen.

Familj, två vuxna och tre barn, sitter och tittar i en hittaut karta.

Lyfta upp kommunens natur- och friluftsområden

Finspångs komun och Tillväxt Finspång har ansökt om statligt bidrag för ett tvåårigt projekt som syftar till att lyfta upp kommunens utbud av besöksmål inom natur- och friluftsliv.

Strussjöskogens naturreservat.

Kontakt

Fredrik Franzén
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång