Språk/Language

Projekt för Rekreation och friluftsliv

Tre personer i ett utegym.

Tillgänglighetsåtgärder i Bönnernskogen

I ett treårigt projekt kommer kommunen att utföra en rad tillgånglighetsåtgärder i Bönnernskogen norr om Bönnern. Projektet beräknas pågå mellan 2020-2022. I projektet ingår bland annat följande åtgärder:

  • Tillgänglighetsanpassa en cirka 300 meter lång naturstig
  • Anlägga en tillgänglighetsanpassad grillplats
  • Tillgänglighetsanpassa en av ingångarna till området samt anlägga handikappanpassade parkeringsplatser
  • Uppmärkning av vandringsleder med hänvisningsskyltar
  • Ordna med bänkar och picknickbord
  • Anlägga en tillgänglighetsanpassad badramp vid badplatsen

Projektet får finansiellt stöd genom LONA och Region Östergötland.

Stig i Bönnernskogen.
Logga Region Östergötland
Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakt

Fredrik Franzén
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång