Språk/Language

Hälsobesök

Elevhälsans medicinska insats är elevernas företagshälsovård och arbetet är först och främst förebyggande. Här kan du läsa om de hälsobesök som erbjuds elever i olika årskurser.

Förskoleklass till gymnasiet

Upptäcks någon avvikelse vid ordinarie hälsobesök följs eleven upp, i samråd med elev och vårdnadshavare, med återbesök till skolsköterska eller skolläkare eller att man remitterar vidare.

Förskoleklass

En hälsoblankett skickas hem strax innan skolstart alternativt skickas med barnet hem vid skolstart som vårdnadshavare fyller i. Elev tillsammans med vårdnadshavare erbjuds hälsosamtal och kontroll tillväxt, syn och hörsel hos skolsköterska.

Åk 2

Eleven erbjuds tillväxtkontroll samt påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund hos skolsköterska. Resultatet i hälsokontrollen meddelas vårdnadshavare.

Åk 4

En hälsoblankett skickas hem till vårdnadshavare. Eleven kallas till ett hälsosamtal om bland annat kost- och motionsvanor, hem- och skolsituation. Tillväxt- och ryggkontroll samt synundersökning. Resultatet i hälsokontrollen meddelas vårdnadshavare.

Åk 5

Samtliga elever erbjuds vaccin mot human papillom virus (HPV) hos skolsköterskan.

Åk 7

En hälsoblankett skickas med hem till vårdnadshavare. Eleven kallas till ett hälsosamtal med samma innebörd som i årskurs 4, men även fokus på tobak, alkohol, droger samt pubertet. Tillväxt- och ryggkontroll samt synundersökning. Resultatet i hälsokontrollen meddelas vårdnadshavare.

Åk 9

Eleven erbjuds påfyllning av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta hos skolsköterska.

År 1, gymnasiet

Eleven erbjuds ett hälsosamtal med fokus på dennes livsstil. Kontroller erbjuds om det tidigare framkommit avvikelser. Vid avvikande vaccinationsstatus erbjuds eleven möjlighet till uppvaccinering utifrån nationellt vaccinationsprogram hos skolsköterska.

Kontakt

Johanna Hejdeström
Skolsköterska
Bergska gymnasiet och Medicinskt ledningsansvar inom sektor utbildning

0122-852 15, 070-314 65 87
johanna.hejdestrom@finspang.se

Reneé Höglund
Skolsköterska
Nyhemsskolan7-9, Grundsärskolan och Träningsskolan 

0122-856 83
renee.hoglund@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Marie Staf
Skolsköterska
Curt Nicolin gymnasiet

0122-855 44
Marie.staf@finspang.se

Charlotte Eklund
Skolsköterska
Grosvadsskolan

0122-856 56
Charlotte.eklund@finspang.se

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan

0122-856 20
Katarina.sjoberg@finspang.se

Cecilia Baggman
Skolsköterska
Högalidskolan, Lotorps skola och Ljusfalls friskola

0122-857 64
cecilia.baggman@finspang.se

Jolande Broeders
Skolsköterska
Viggestorpsskolan

0122-853 48
Jolande.broeders@finspang.se

Annelie Fogelin
Skolsköterska
Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola

0122-857 31
annelie.fogelin@finspang.se