Språk/Language

Skolkuratorer

Finspångs skolkuratorer arbetar med att ge elever, föräldrar och lärare stöd och råd i sociala frågor. Kuratorerna jobbar med individer, grupper och organisationer. Behöver du stöd, kontakta den kurator som arbetar inom ditt skolområde.

Individnivå

Kuratorn kan ge konsultation och stöd till skolpersonal och föräldrar i hur de kan hantera olika situationer, samt finna hållbara lösningar kring elever/barn. Kurator kan med utgångspunkt i det psykosociala perspektivet göra kartläggningar och bedömningar för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Kurator kan även utifrån elevers önskan erbjuda råd- och stödsamtal.

Gruppnivå

Kuratorn arbetar konsultativt, vilket innebär att kuratorn genom att tillföra sin psykosociala kompetens har en stödjande funktion i det elevvårdande arbetet som skolans personal utför. Kurator kan genom stöd/samarbete med ansvarig lärare arbeta med hela klasser eller mindre elevgrupper. Kurator ingår även i skolans elevhälsoteam samt i den grupp som aktiveras vid krissituationer.

Organisationsnivå

Kuratorn arbetar aktivt tillsammans med andra yrkesgrupper med främjande arbete, förändringsarbete, utvecklingsprojekt samt utrednings- och kartläggningsarbete. Arbetet med skolans rutiner, arbetsplaner och resursanvändning är på organisationsnivå en annan del av kuratorsarbetet, liksom samverkan med andra verksamheter.

Kontakt

Bodil Lundin
Gruppchef
Centrala barn och elevhälsan

0122-856 14
bodil.lundin@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Patrick Broeders
Kurator
Storängsskolan

0122-856 84
patrick.broeders@finspang.se

Ritha Franck
Kurator
Viggestorpsskolan (mån-tis och tor-fre) Storängsskolan (onsdag)

0122-853 75
ritha.franck@finspang.se

Malin Goding
Kurator
Grosvad åk 6-9

0122-855 41
malin.goding@finspang.se

Christine Boström
Kurator
Nyhemsskolansskolan åk 7-9

073-867 65 12
christine.bostrom@finspang.se

Oxhagsvägen 22 612 32 Finspång

Anna Axelsson
Kurator (IM, GYS)
Bergska gymnasiet, Bergska skolan, Gymnasiesärskolan

0122-855 23
anna.axelsson@finspang.se

Therese Cumming
Kurator (EK, NA, SA, BF, FS, HA, BA)
Bergska gymnasiet, Bildningen och Bergska skolan

072-143 94 05
therese.cumming@finspang.se

Ann Ljungman
Kurator
Nyhemsskolan åk F-6 , Grundsärskolan, Rejmyre skola och Brenäs skola

0122-850 56
ann.ljungman@finspang.se

Helene Widgren
Kurator
Hällestad skola, Grytgöls skola och Svälthagsskolan

0122-859 56
helen.widgren@finspang.se

Linn Koljo
Kurator
Högalid skola, Lotorps skola och Björke skola

0122-857 80
linn.koljo@finspang.se