Språk/Language

Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från bygg- och miljönämnden som krävs innan du kan bygga nytt, bygga till, eller ändra en byggnad.

Tänk på att din åtgärd kan även kräva rivningslov, marklov och strandskyddsdispens. Läs mer om detta under spalten relaterad information.

Klossar som bildar ett hus.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Fredag kl. 9-15.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Peter Kindblom
Tillförordnad Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

peter.kindblom@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Funktionsansvar, byggfunktionen
Therese Grundström

Bygglovshandläggare
Josefine Bäck (föräldraledig)
Emma Löfstedt

Byggnadsinspektör
Therese Hjelm
Zakaria Djioui
Sardar Hasso
Elin Päbel

Administratör
Magnus Christoffersson

Handläggare/Nämndsekreterare
Bitte Landelius