Språk/Language
Jätteloka i Rejmyre 2019.

Invasiva växter och djur

I vår natur finns ett stort antal olika så kallade invasiva växter och djur, alltså sådana som inte hör hemma i den svenska naturen.

Det kan till exempel vara växter och djur som med hjälp av människan har tagit sig till områden där de normalt sett inte lever. Dessa arter är ofta tåliga, snabbväxande och bra på att föröka sig. En följd blir då att de konkurrerar ut den naturliga floran och faunan eller sprider smittor. Nedan listas några av dessa som är förekommande i Finspångs kommun:

  • Blomsterlupin
  • Jätteloka
  • Sjögull
  • Parkslide
  • Olika sorters musslor, exempelvis vandrarmussla
  • Signalkräfta
  • Mink
  • Spansk skogssnigel, även kallad mördarsnigel

Jätteloka

Jätteloka utgör även en fara för människors hälsa då växtsaften innehåller ämnen som är irriterande för huden. Den kan ge kraftig hudirritation, rodnad och blåsor. Besvären kan kvarstå i veckor, och ibland kan huden bli mörkfärgad och det kan bildas ärr. Det är respektive fastighetsägare som ska bekämpa jättelokan och Finspångs kommun utför årligen åtgärder för detta på kommunal mark. Har du upptäckt ett bestånd med jätteloka, rapportera då detta till respektive fastighetsägare.

Vandrarmussla

För att hindra spridningen av vandrarmussla är det viktigt att rengöra och torka båtar, fiskeredskap och annan utrustning när de flyttas till ett nytt vattenområde.

Hantering av invasiva arter

På Naturvårdsverkets webbplats finns information kring flera invasiva arter och hur man hanterar dem. Titta gärna på Naturvårdsverkets informationsvideor nedan.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång