Språk/Language

Livsmedelsbutik med manuell försäljning

Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av en livsmedelsbutik med manuell försäljning. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas.

En livsmedelsbutik med manuell försäljning jobbar med försäljning av färdigförpackade livsmedel, frukt, grönsaker, konfektyr och nötter i lösvikt. De jobbar också med manuell hantering och försäljning av kött, delikatesser, butiksgrillat, fisk, ost och bröd. Eventuellt även beredning av enklare maträtter.

Vid hantering av livsmedel, måste bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter följas. Utöver det finns branschriktlinjer som kan underlätta till exempel utformningen av en lokal. Många krav i EG-förordningarna om livsmedelshygien beskriver mål för en bra livsmedelshantering utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger möjlighet för en viss flexibilitet. Företagarna har ansvaret för att visa att de lösningar de valt innebär att lagstiftningen uppfylls. Nedanstående krav kan alltså anpassas till verksamhetens storlek och karaktär.

Miljöenheten gör en bedömning av anläggningens förutsättningar vid den första livsmedelskontrollen efter att verksamheten har startat. Vid första besöket kontrolleras hela anläggningen, det vill säga egenkontroll och lokal. Om eventuella brister konstateras, tar miljöenheten ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga.

En livsmedelsbutik får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

Vägledning

Kallskänksutrymme

 • Arbetsbänk, minst en bänk med ho och blandare
 • Plats för skärmaskin, mixer, konservöppnare, våg med mera
 • Kylskåp
 • Eventuell
 • Kyl
 • Ugn
 • Värmeskåp
 • Nedkylningsskåp
 • Plats för förpackningsmaterial, paketering, vägning och märkning
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Chark- och ostförsäljning

 • Arbetsbänk med ho och blandare
 • Exponeringskyl
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Kött malning/delning/styckning

 • Arbetsbänk med ho och blandare
 • Plats för köttkvarn (i kyla)
 • Köttkyl
 • Plats för förpackningsmaterial, paketering, vägning och märkning
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Styckningsrum vid styckning (huggkubb, bandsåg, styckningsbord och ovan nämnda
  utrustning/inredning)

Fiskberedning (inläggning, försäljning, rensning)

 • Arbetsbänk med ho och blandare
 • Fiskkyl för rå och beredda fiskprodukter
 • Plats för förpackningsmaterial, paketering, vägning och märkning
 • Plats för ismaskin
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Matberedning (varma lunchrätter och liknande)

 • Värmeenheter med fläkt (spis, stekbord, ugn, fritös, värmeri, mikrovågsugn)
 • Arbetsbänkar med ho och blandare beroende på omfattning och karaktär
 • Avställningsytor, hyllinredning
 • Nedkylningsskåp
 • Utrustning för varmhållning
 • Kyl
 • Frys
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Plats för utrustning för eventuell cateringverksamhet

Diskutrymme

 • Diskbänk med ho och duschpistol
 • Plats för smutsig respektive ren disk
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Lager

 • Utrymme för förvaring av förpackade torrvaror
 • Kylutrymme
 • Frysutrymme
 • Arbetsbänk med ho och blandare för trimning av grönsaker, frukt
 • Utrymme för säsongsartiklar, dekorering, reklammaterial med mera
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Varumottagning/lastkaj

 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar och returvaror

Kundutrymme/försäljningslokal

 • Tillräckligt med hyllor, kylar och frysar
 • Plats för lösviktsprodukter
 • Plats för inlämning av pantflaskor/burkar
 • Eventuell kundtoalett

Demonstrationer

 • Utrustning för demonstationer till exempel värmeplatta, kyl
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Plats för recept, exponeringsvara
 • Plats för avfallsbehållare

Städutrymme

 • Plats för städutrustning (svabbvagn, skurmaskin, rengöringsmedel med mera)
 • Upphängningskrokar för städredskap (moppar, skrapor med mera)
 • Utslagsvask och blandare

Personalutrymmen

 • Omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder
 • Plats för smutstvätt, ren tvätt samt eventuellt utrymme för tvätt och torkning av egen tvätt
 • Personaltoalett med förrum samt handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Eventuellt pausrum
 • Eventuellt dusch

Soputrymme

 • Utrymme, sopkärl eller container med plats för all typ av avfall, även returemballage och pantflaskor/burkar och som går att hålla rent

Skrivplats/kontor

 • Kontorsutrymme skilt från utrymmen där livsmedel hanteras

Annan livsmedelshantering

 • Hantering av vilt, kräftkokning eller annan hantering, kontakta miljökontoret för mer
  information

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång