Språk/Language

Livsmedelsbutik utan manuell försäljning

Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av en livsmedelsbutik utan manuell försäljning. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas. En livsmedelsbutik utan manuell försäljning jobbar med försäljning av färdigförpackade livsmedel samt frukt, grönsaker, godis och nötter i lösvikt.

Vid hantering av livsmedel, måste bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter följas. Utöver det finns branschriktlinjer som kan underlätta till exempel utformningen av en lokal. Många krav i EG-förordningarna om livsmedelshygien beskriver mål för en bra livsmedelshantering utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger möjlighet för en viss flexibilitet. Företagarna har ansvaret för att visa att de lösningar de valt innebär att lagstiftningen uppfylls. Nedanstående krav kan alltså anpassas till verksamhetens storlek och karaktär.

Miljöenheten gör en bedömning av anläggningens förutsättningar vid den första livsmedelskontrollen efter att verksamheten har startat. Vid första besöket kontrolleras hela anläggningen, det vill säga egenkontroll och lokal. Om eventuella brister konstateras, tar miljöenheten ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga.

En livsmedelsbutik får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

Vägledning

Kundutrymme/försäljningslokal

 • Tillräckligt med hyllor, kylar och frysar
 • Plats för lösviktsprodukter
 • Plats för inlämning av returförpackningar

Varumottagning

 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar och returvaror

Lager

 • Utrymme för förvaring av förpackade torrvaror
 • Kylutrymme
 • Frysutrymme
 • Arbetsbänk med ho och blandare för trimning av grönsaker, frukt
 • Utrymme för säsongsartiklar, dekorering, reklammaterial med mera
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Diskutrymme

 • Diskbänk med ho
 • Plats för smutsig respektive ren disk
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Personalutrymmen

 • Omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder
 • Plats för smutstvätt, ren tvätt samt eventuellt utrymme för tvätt och torkning av egen tvätt
 • Personaltoalett med förrum samt handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Eventuellt pausrum
 • Eventuellt dusch

Städutrymme

 • Plats för städutrustning (svabbvagn, skurmaskin, rengöringsmedel med mera)
 • Upphängningskrokar för städredskap (moppar, skrapor med mera)
 • Utslagsvask och blandare

Soputrymme

 • Utrymme, sopkärl eller container med plats för all typ av avfall, även returemballage och pantflaskor/burkar och som går att hålla rent

Skrivplats/kontor

 • Kontorsutrymme skilt från utrymmen där livsmedel hanteras

Relaterad information

Kontakt

Miljöfunktionens expedition
Monica Eriksson
Administratör

0122-852 35
miljo@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång