Språk/Language

Sushi

Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av en livsmedelslokal som bereder och säljer sushi. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas.

Vid hantering av livsmedel, måste bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter följas. Utöver det finns branschriktlinjer som kan underlätta till exempel utformningen av en lokal. Många krav i EG-förordningarna om livsmedelshygien beskriver mål för en bra livsmedelshantering utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger möjlighet för en viss flexibilitet. Företagarna har ansvaret för att visa att de lösningar de valt innebär att lagstiftningen uppfylls. Nedanstående krav kan alltså anpassas till verksamhetens storlek och karaktär.

Miljöenheten gör en bedömning av anläggningens förutsättningar vid den första livsmedelskontrollen efter att verksamheten har startat. Vid första besöket kontrolleras hela anläggningen, det vill säga egenkontroll och lokal. Om eventuella brister konstateras, tar miljöenheten ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga.

En restaurang får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

En sushirestaurang får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

Vägledning

Sushiberedning

 • Arbetsbänk med ho och blandare för beredning av rå fisk
 • Arbetsbänkar för montering av sushi
 • Kokplatta/plats för riskokare
 • Kylförvaring
 • Frysförvaring
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Beredning av tvättade grönsaker

 • Arbetsbänk, minst en bänk med ho och blandare
 • Kylskåp
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Diskutrymme

 • Vid servering på flergångsporslin krävs ett separat diskutrymme
 • Diskbänk med ho
 • Diskmaskin, vid servering
 • Utrymme för smutsig respektive ren disk
 • Plats för diskinlämning, avfallsbehållare, tomglas
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Förrådsutrymme

 • Plats för torrvaror, drycker, porslin, förpackningsmaterial

Städutrymme

 • Plats för städutrustning och rengöringsmedel
 • Upphängningskrokar för städredskap (moppar, skrapor med mera)
 • Utslagsvask och blandare

Varumottagning

 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar och returvaror

Personalutrymmen

 • Omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder
 • Plats för smutstvätt, ren tvätt samt eventuellt utrymme för tvätt och torkning av egen tvätt
 • Personaltoalett med förrum samt handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Eventuellt pausrum
 • Eventuellt dusch

Matservering

 • Kundskydd
 • Exponeringskyl
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Plats för kaffemaskin, mikrovågsugn, kassa, diskmaskin, dryckeshantering

Soputrymme

 • Utrymme, sopkärl eller container med plats för all typ av avfall, även returemballage och pantflaskor/burkar och som går att hålla rent

Skrivplats/kontor

 • Kontorsutrymme skilt från utrymmen där livsmedel hantera

Kontakt

Miljöfunktionens expedition
Monica Eriksson
Administratör

0122-852 35
miljo@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång