Språk/Language

Brenäs förskola

Brenäs förskola arbetar temainriktat med fokus på djur och miljö och bedriver verksamheten utomhus i olika miljöer.

Barn från Brenäs förskola ute i skogen.
Lototype för I ur och skur.

I Ur och Skur-förskola

Hösten 2018 blev Brenäs förskola godkända som I Ur och Skur-förskola vilket innebär att man arbetar efter läroplanen men även efter Friluftsfrämjandets pedagogik som har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Det innebär att barnen är utomhus mycket men fokus ligger framför allt på att barnen ska upptäcka naturen, ta vara på den och lära sig om hållbar utveckling samt hur man tar hand om sig själv och att äta rätt. 

Friluftsfrämjandets pedagogutbildning

Friluftsfrämjandets utbildning lyfter bland annat vikten av ett bra ledarskap där man fokuserar på de fyra M:en:

  • Medupptäckande: pedagoger och barn upptäcker tillsammans på äventyr/upplevelser.
  • Medundersökande: pedagogen behöver vara engagerad och följa barnet i dess utforskande.
  • Medupplevande: vi upplever och lär tillsammans där barnens frågor gör att vi söker kunskap tillsammans.
  • Medagerande: pedagogen deltar i leken eller upplevelsen tillsammans med barnen.

Tack vare denna utbildning får förskolan även jobba med Friluftsfrämjandets verksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle som handlar om att möta och upptäckta naturen med trygghet, på barnens villkor. Där Skogsknopp och Skogsknytte är för de allra minsta medan Skogsmulle är från 5 år.

Naturnära omgivning

Förskolan har ett naturskönt läge vid Tisnarens strand och med äng, skog, bäck och sjö inpå knuten och det är något förskolan tar till vara på. Pedagogerna är ute mycket med barnen, visar hur man komposterar och har en liten plantering där de odlar tillsammans med barnen.

Brenäs förskola har även fritidsbarn på morgonen och eftermiddagen. Det är positivt med samarbetet mellan skola och förskola och att de ligger så nära varandra. Övergången blir lättare för barnen när de ska börja skolan.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar 2019:

  • 7 januari
  • 14 juni
  • 3 oktober

Kontakt

Brenäs förskola
Brenäs, 641 91 Katrineholm

070-295 48 20

brenas.forskola@finspang.se

Jenny Thorsell
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-855 08
jenny.thorsell@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marina Kalm
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-858 14
marina.kalm@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång