Språk/Language

Säga upp eller byta förskola

Du som vårdnadshavare kan säga upp din förskoleplats eller byta till en annan förskola om du önskar.

Säga upp förskoleplats

Du som vårdnadshavare kan säga upp din förskoleplats när du har behov av det. Du säger upp din förskoleplats via kommunens e-tjänst eller blankett. Tänk på att vara ute i god tid och säga upp platsen minst två månader innan du vill att ditt barn ska sluta. Uppsägningen räknas från det datum kommunen registrerat in uppsägningen.

Om ni har en delad plats kan ni säga upp förskoleplatsen genom att båda skriver under blanketten för uppsägning. En av vårdnadshavarna kan också säga upp förskoleplatsen i e-tjänsten, då krävs endast en signering med Bankid av den andra vårdnadshavaren.

Byta förskola

Om du har önskemål om att få byta förskola gör du en ny ansökan via e-tjänst eller blankett. Omplaceringar sker endast under augusti månad varje år.

Kontakt

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång