Språk/Language

Skola24

Här kan du som vårdnadshavare se ditt barns schema, frånvaro och lärarnas bedömning. Du kan även registrera frånvaro och ansöka om ledighet.

För att logga in i Skola24 behöver du en e-legitimation. Använd alla typer av webbläsare förutom Internet Explorer.
Om du har problem med inloggningen kontaktar du ansvarig mentor/klasslärare, som i sin tur vidarebefodrar informationen till skolans administratör.

Om du har lämnat ett aktuellt mobilnummer till skolan så får du ett SMS som bekräftelse på frånvaroanmälan som gjorts via Skola24:s telefontjänst eller med Skola24 Mobilapp. Detta SMS skickas ut när första lektionen rapporterats in av undervisande lärare.