Finspångs kommun

Språk/Language

Leverantörsfaktura

Här finner du information om kommunens process för leverantörs­fakturor - för dig som ska skicka faktura till kommunen.

Lagkrav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlings­lagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Finspångs kommun, ska därför faktureras med en e-faktura.

Lagen träder i kraft 1 april 2019. Detta innebär att från 1 april 2019 ska ni som leverantör till Finspångs kommun skicka oss en e-faktura.

Fakturering

Vi tar emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket i formatet PEPPOL BIS Billing 3.

PEPPOL-ID. 0007:2120000423

E-faktura via vår fakturaportal

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal. Skicka ett e-post till fakturor@finspang.se.
Vi återkommer med instruktioner.

Referenskod

Alla fakturor ska vara märkta med en referenskod. Referenskoden får du av den som beställer varorna eller tjänsterna. Referenskoden består av två bokstäver (ZF) och sex siffror.

Om beställaren inte uppger referenskoden uppmanar vi dig att be om den.

30 dagars betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst eller godkänd leverans om den infaller senare.

Relaterad information

Kontakt

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Finspångs kommun

0122-850 00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång