Språk/Language
Vi driver Finspång framåt!

Jobba med oss

Som medarbetare är du vår viktigaste resurs. Tillsammans gör vi skillnad och bidrar till Finspångs utveckling – varje dag. Här kommer du till en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.

Vill du bli en av oss?

Lär känna våra verksamheter och medarbetare

På sidorna nedan kan läsa mer om olika arbetsområden och yrken i Finspångs kommun. Du kan också lära känna några medarbetare som berättar om sina jobb.

Vill du veta mer om Finspång?

I filmen berättar vi om Finspång, hur Finspångs kommun fungerar och vad vi jobbar med. Häng med!

Hur är det att jobba med oss?

Finspångs kommun är kommunens näst största arbetsgivare. Hos oss kan du göra skillnad. Genom öppenhet, tillit och ständiga förbättringar skapar du välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.

Finspångs kommun ska vara en välkomnande arbetsplats där alla bemöts med respekt. Vi motarbetar alla former av diskriminering eller särbehandlingar och arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald. Likvärdiga anställnings- och utvecklingsmöjligheter ska finnas för alla anställda och utgå från verksamhetens behov. Vi vill underlätta för våra medarbetare att förena arbete med föräldraskap.

Våra värderingar

Vår värdegrund bygger på de tre ledstjärnor som ska genomsyra hur kommunens verksamhet bedrivs:

  • Utveckling
  • Serviceanda
  • Ansvar

Alla anställdas erfarenheter och kompetenser värderas lika och ses som en stimulerande och utvecklande tillgång för kommunen, för att kunna leverera rätt service och tjänster.

Medarbetare inom vård och omsorg

Fördelar för dig som medarbetare

Annica sitter vid skrivbord

Vi driver Finspång framåt!

Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit ett gemensamt mål att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare.

Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö.

Var med och gör skillnad

Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.