Språk/Language

Vaccineringen mot covid-19 fortsätter

30 december började vaccinationerna mot covid-19 på Finspångs kommuns särskilda boenden. Nästa vecka planeras vaccinering av resterade särskilda boenden, därefter personer inom hemtjänst och hemsjukvård.

En hand håller en glasflaska med vaccin mot covid-19. Covid-19 Corona Virus 2019-ncov vaccine vials medicine drug bottles syringe injection. Vaccination, immunization, treatment to cure Covid 19 Corona Virus infection. Healthcare And Medical concept.

De första omgångarna av vaccinering mot covid-19 i Finspångs kommun har gått enligt plan och nästa vecka planeras vaccination på resterande särskilda boenden med vaccin från Pfizer_BioNTech.

Finspångs kommun vaccinerar i den takt som vaccinet levereras och i samverkan med Region Östergötland som bistår med läkarmedverkan tillsammans med kommunens sjuksköterskor.

Kommunen följer Region Östergötlands vaccinationsplan och Folkhälsomyndighetens nationella plan när det kommer till prioriteringar för vem som ska få vaccindoserna. Om vaccineringen fortsätter enligt plan har Finspångs kommun under nästa vecka, vecka 2, vaccinerat klart första dosen på särskilda boenden och är därefter redo för nästa steg.

–När alla personer på särskilda boende för äldre har fått den första dosen av vaccinet är nästa steg att vaccinera personer inom hemtjänsten och hemsjukvården, säger Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef.

Den andra dosen av vaccinet planeras att ges tidigast efter tre veckor från att den första dosen har givits.

Det är fortfarande av stor vikt att alla fortsätter att följa stärkta riktlinjer och rekommenda­tioner för att bromsa smittan, även nu när vaccinet är tillgängligt.

Du kan inte att få mer informa­tion på telefon

Det går inte att ringa för att få information om när vaccinering inom särskilda boenden, hemtjänst eller hemsjukvård sker. Personer på särskilda boende och inom hemtjänst och hemsjukvård får information när vaccin kommer att erbjudas.

Just nu pågår vaccinering mot covid-19 i de högst prioriterade grupperna, de äldre och sköra på särskilda boenden för äldre. Vaccinering i de första grupperna beräknas pågå större delen av januari beroende på leveranserna av vaccin. Därefter påbörjas fas 2.

Just nu kan du inte boka tid

Det går ännu inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten, personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden som ska vaccineras i de senare faserna. De personer och den personal som får erbjudande om vaccination kommer få information om detta.

Läs mer på 1177.se

På 1177.se finns information om vilka personer som erbjuds vaccination först. Där kommer det också, när det är dags, att publiceras information till dig som invånare om när du kan bli erbjuden vaccin, hur du kan boka tid och hur du ska få din vaccination.

Kontakt

Mårten Davidsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sektor vård och omsorg

0122-854 11
marten.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång