Språk/Language

Kulturskolan

Kulturskolan i Finspång är platsen för kreativt skapande, här ger vi dig möjlighet till eget konstnärligt skapande, nya intressen och spännande möten. I kulturskolan kan du spela instrument, sjunga, spela teater, skulptera och måla.

Information kring Kulturskolans kör/ens och orkesterverksamhet i samband med Corona

Vi har för närvarande en mycket ansträngd situation gällande ändamålsenliga lokaler för vår kör/ens och orkesterverksamhet på Kulturskolan med tanke på Coronaviruset. För att förhindra ökad smittspridning har vi därför beslutat att från och 20 april 2020 ställa in resterande repetitioner och konserter under vårterminen 2020. Den individuella undervisningen fortsätter som vanligt med vissa restriktioner om antalet personer i våra undervisningsrum.

Information kring smittspridning

Enligt Region Östergötland ska barn ska stanna hemma från skolan när de är sjuka eller uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även undervisningen på Kulturskolan.

Region Östergötland rekommenderar att barnen ska stanna hemma tills att de är friska och ytterligare en dag. På så sätt undviker vi att smitta andra och tar ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen.

Vår verksamhet

På kulturskolan kan du välja att spela instrument, gå på teaterundervisning eller lära dig mer om bild och form. Våra kurser pågår under den ordinarie skolans läsår och är förlagda till Kulturhuset på eftermiddagstid och i våra skolor på dagtid. Alla i från förskoleklass till tredje året på gymnasiet är välkomna att börja hos oss.