Språk/Language

Hemtjänst

Finspångs kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hem­tjänsten. Insatserna bygger på frivillighet och de ska utformas så att de bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Insatserna ska så långt som möjligt utformas till­sammans med den enskilde och om den enskilde så önskar i dialog med anhöriga.

Hjälp i hemmet

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av serviceinsatser eller personlig om­vårdnad. Serviceinsatser kan vara hjälp med städ, tvätt eller inköp. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med hygien, mathållning eller påklädning. Vid behov kan du även få hjälp nattetid.

Hjälpen är individuell och anpassas efter den enskildes behov.

Hemgångsteamet

Hemgångsteam syfte är att skapa trygghet för hemtjänst­kunder som ska hem från sjukhus till ordinärt boende.


Inbjudan till informations­träff för dig som är 75 år

Alla kommuninvånare får en inbjudan från hemtjänsten det året du fyller 75 år till en träff. Vid träffen får du information om vilka insatser du kan ansöka om och vilka utförare som finns.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att ge en ökad trygghet i hemmet. Trygghetslarmet innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt.

Hur gör jag för att ansöka?

Du som vill ansöka om hjälp kan fylla i en ansökan eller kontakta kommunens biståndshandläggare för information och hjälp med ansökan.

Jämför hemtjänst i Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner och är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Chefer inom hemtjänsten

Ann-Charlotte Tolf Johansson
Enhetschef Östermalms hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-852 48
ann-charlotte.johansson-tolf@finspang.se

Auroravägen 16 , 612 40 Finspång

Daniel Cakar
Enhetschef Högby hemtjänst och Äldrelots
Sektor vård och omsorg

0122-853 72
daniel.cakar@finspang.se

Sjöviksvägen 10, 612 36 Finspång

Tina Axelsson
Enhetschef Hårstorps hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-853 78
tina.axelsson@finspang.se

Auroravägen 16, 612 40 Finspång

Åsa Andersson
Enhetschef Hällestad hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-85374
asa.andersson@finspang.se

Tingshusvägen 1, 612 75 Hällestad

Janice Persson
Enhetschef Betarens hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-852 05
janice.persson@finspang.se

Sjöviksvägen 14, 612 36 Finspång

Jennifer Broström
Enhetschef Skedevi hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-854 39
jennifer.brostrom@finspang.se

Tvartorpsvägen 2, 612 71 Rejmyre

Marie Stark
Enhetschef träffpunkter, frivilligverksamhet och anhörigstöd samt nattpatrull
Sektor vård och omsorg

0122-858 84
marie.stark@finspang.se

Auroravägen 16, 612 40 Finspång

Anneli Olén
Enhetschef
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hemgångsteamet

0122-858 09
anneli.olen@finspang.se

Brinells väg 9, 612 30 FINSPÅNG

Enheter

Betarens hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-399 58 34

Telefontid: kl. 6.45-21.30

Hemgångsteamet
Hemtjänstpersonal

1:an 076-698 20 68, 2:an 076-698 20 55

7-16 samtliga dagar

Brinells väg 9, 612 30 Finspång

Hårstorps hemtjänst
Hemtjänstpersonal

0122-854 88

06.45-21.30

Hällestad hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-651 55 66

06.45-21.30

Högby hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-571 94 87

Kl. 6.45-21.30

Skedevi hemtjänst

070-296 59 80

Östermalms hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-261 77 30

06.45-21.30