Språk/Language

Hemtjänst

Finspångs kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hem­tjänsten. Insatserna bygger på frivillighet och de ska utformas så att de bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Insatserna ska så långt som möjligt utformas till­sammans med den enskilde och om den enskilde så önskar i dialog med anhöriga.

Hjälp i hemmet

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av serviceinsatser eller personlig om­vårdnad. Serviceinsatser kan vara hjälp med städ, tvätt eller inköp. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med hygien, mathållning eller påklädning. Vid behov kan du även få hjälp nattetid.

Hjälpen är individuell och anpassas efter den enskildes behov.

Hemgångsteamet

Sektor vård och omsorg har under våren 2020 startat upp ett Hemgångsteam med syfte att skapa trygghet för hemtjänst­kunder som ska hem från sjukhus till ordinärt boende.

Vad gör Hemgångsteamet?

Hemgångsteamet jobbar för att säkra en trygg hemgång för personer som varit inlagda på sjukhus och som ska hem till ordinärt boende. Biståndsbedömare fattar ett generellt beslut om trygg hemgång. Utifrån beslutet bedömer och utför Hemgångsteamet insatser utifrån kundens behov i kundens hem. I nära samarbete med andra professioner skapar teamet trygghet för kunden och färdigställer relevanta arbetsuppgifter under en begränsad period inför överrapportering till ordinarie hemtjänstgrupp.

Inbjudan till informations­träff för dig som är 75 år

Alla kommuninvånare får en inbjudan från hemtjänsten det året du fyller 75 år till en träff. Vid träffen får du information om vilka insatser du kan ansöka om och vilka utförare som finns. Medverkande vid informationsträffen är biståndshandläggare, enhetschef, avgiftshandläggare och handläggare för färdtjänst.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att ge en ökad trygghet i hemmet. Trygghetslarmet innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt. Hjälp påkallas via en larmknapp som bärs på armen eller runt halsen. Kontakt med larmcentral sker via högtalartelefon. Larmcentralen kallar vid behov på hemtjänsten som gör ett hembesök hos den som har larmat.

Du behöver inte ha hemtjänst för att få ett trygghetslarm.

Hur gör jag för att ansöka?

Du som vill ansöka om hjälp kan fylla i en ansökan eller kontakta kommunens biståndshandläggare för information och hjälp med ansökan.

Jämför hemtjänst i Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner och är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Chefer inom hemtjänsten

Ann-Charlotte Tolf Johansson
Enhetschef Östermalms hemtjänst samt tf. enhetschef träffpunktsverksamhet och nattpatrull
Sektor vård och omsorg

0122-852 48
ann-charlotte.johansson-tolf@finspang.se

Auroravägen 16 , 612 40 Finspång

Daniel Cakar
Enhetschef Högby hemtjänst och Äldrelots
Sektor vård och omsorg

0122-853 72
daniel.cakar@finspang.se

Sjöviksvägen 10, 612 36 Finspång

Ann-Charlotte Johansson-Tolf
Tf. enhetschef Hårstorps hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-853 78
ann-charlotte.johansson-tolf@finspang.se

Auroravägen 16, 612 40 Finspång

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestad hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-85374
gunnel.olah@finspang.se

Tingshusvägen 1, 612 75 Hällestad

Jenny Cederlund
Enhetschef Betarens hemtjänst, tf. enhetschef Hemgångsteamet
Sektor vård och omsorg

0122-852 05
jenny.cederlund@finspang.se

Sjöviksvägen 14, 612 36 Finspång

Tåwe Henriksson
Enhetschef Skedevi Hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-854 39
tawe.henriksson@finspang.se

Tvartorpsvägen 2, 612 71 Rejmyre

Sara Skilberg
Enhetschef nattpatrull, träffpunkter och anhörigcenter
Sektor Vård och omsorg

0122-858 84
sara.skilberg@finspang.se

Auroravägen 16 , 612 40 FINSPÅNG

Enheter

Betarens hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-399 58 34

06.45-21.30

Hemgångsteamet
Hemtjänstpersonal

1:an 076-698 20 68, 2:an 076-698 20 55

7-16 samtliga dagar

Sjöviksvägen 14, 612 36 Finspång

Hårstorps hemtjänst
Hemtjänstpersonal

0122-854 88

06.45-21.30

Hällestad hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-651 55 66

06.45-21.30

Högby hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-571 94 87

06.45-21.30

Östermalms hemtjänst
Hemtjänstpersonal

070-261 77 30

06.45-21.30