Språk/Language

Hemtjänst

Hemtjänst är en service som finns till för dig som behöver extra hjälp och stöd i hemmet. Finspångs kommun erbjuder anpassade stöd- och servicetjänster så att du kan leva ett tryggt och normalt liv så länge som möjligt.

Genom hemtjänsten kan du ansöka om hjälp och stöd för sysslor du behöver stöttning med i din vardag, som exempelvis:

 • Personlig hygien
 • Toalettbesök
 • Hjälp vid måltider
 • På- och avklädning
 • Matlagning
 • Städning
 • Inhandling

Hemtjänsten finns som personlig omvårdnad, vissa serviceinsatser, kostnadsfri avlösning och trygghetslarm, vilket anpassas efter dina behov.

Personlig omvårdnad

Med personlig omvårdnad kan du få hjälp med dina dagliga behov, som till exempel:

 • På- och avklädning
 • Hygienrutiner
 • Toalettbesök
 • Hjälp vid måltider

Om behovet finns kan du även få hjälp vid flera tillfällen på dygnet.


Serviceinsatser

I serviceinsatser ingår praktisk hjälp som städning, inhandling och tvätthjälp. Om du har svårt att klara din matlagning på egen hand kan du även få färdiglagad mat hemskickad, så kallad matdistribution.

Kostnadsfri avlösning

För dig som vårdar en anhörig i hemmet finns möjlighet till kostnadsfri avlösning ett visst antal timmar i månaden. Personal från hemtjänsten kommer då hem och tar hand om den som behöver hjälp, så att du kan få egen tid.

Trygghetslarm

Trygghetslarm finns till för att skapa trygghet i hemmet. Med ett trygghetslarm kan du vid akuta situationer få kontakt med hemtjänstpersonal när som helst på dygnet. När du trycker på larmet kommer du fram till en larmcentram, sedan får du prata med en larmoperatör som tillkallar den hjälp du behöver.

Fixartjänst

Du som är 67 år eller äldre kan få gratis hjälp med enklare sysslor i hemmet genom kommunens kostnadsfria fixartjänst. Du kan ansöka om fixartjänst högst två tillfällen per månad. Du beställer fixartjänst genom att kontakta din hemtjänst, eller genom att ringa Finspångs kommuns växel så lotsar de dig vidare.

Du som vill ansöka om hemtjänst kan fylla i en ansökan eller kontakta kommunens biståndshandläggare för att få information och hjälp med din ansökan. Klicka på länken här under om du vill ansöka om hemtjänst digitalt.

Du som ansöker om hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar en avgift. Avgiften baseras dels på socialtjänstlagens regler för maxtaxa och dels på din ekonomiska situation.

Kostnaden för hemtjänst betalas i efterskott. Räkningen kommer i början av månaden, två månader efter att hemtjänsten utförts. Det innebär att om hemtjänst blviit utförd i januari kommer räkningen i början av mars.

Jämför hemtjänster

Visste du att du kan jämföra olika hemtjänster i systemet Kolada? Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner och är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening där svenska staten och Sveriges kommuner samt regioner är medlemmar. Syftet med Kolada är att du på ett enkelt sätt ska kunna hitta jämförelser och analyser kring kommunens olika verksamheter.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång