Språk/Language

Särskilt boende för äldre

I Finspångs kommun finns särskilda boenden och korttidsboenden. Det finns också särskilda enheter för personer med demenssjukdom.

Särskilt boende

Med särskilt boende avses en bostad vid en enhet där det finns personal dygnet runt. På enheterna finns även gemensamma utrymmen som kök och dagrum.

Korttidsboende

På ett korttidsboende ges möjlighet till återhämtning eller rehabilitering. Korttidsboende kan också bli aktuellt för att avlösa anhörigvårdare samt för att utreda om behov av särskilt boende föreligger. 

Äldreguiden - en möjlighet att jämföra äldreomsorgen

Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats är öppen för alla som vill jämföra äldreboenden i hela landet eller vården och omsorgen i enskilda kommuner. Finspångs kommuns sex äldreboenden finns med i guiden.

Ansökan särskilt boende

Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig, nedan finns länk till blanketten.

Vad händer när jag ansökt?

För att göra en utredning bokar en biståndshandläggare ett hembesök. Under hembesöket pratar ni om dina stöd- och omvårdnadsbehov, och du får möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du skulle vilja flytta till.

Anhöriga är välkomna att vara med vid besöket.

Efter hembesöket skriver biståndshandläggaren samman det som framkommit under hembesöket i en utredning.

 När utredningen är klar och biståndhandläggaren fattat beslut får du ett besked. Det kan antingen bli avslag, bifall eller delavslag.

Avslag = Du får inte flytta in på särskilt boende

Om du får ett negativt svar (avslag) har du alltid rätt att överklaga beslutet. Då får du mer information av din biståndshandläggare.

Bifall = Du får flytta in på särskilt boende

Om utredningen visar att du har omvårdnads- eller stödbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänst, boendestöd, eventuell bostadsanpassning eller andra insatser, får du positivt svar (bifall) på ansökan om särskilt boende. Då har kommunen har en skyldighet att erbjuda dig att flytta in på något av kommunens boenden inom tre månader.

Delavslag = Du får flytta in, men inte på det boendet du önskade

Om du önskat ett boende som inte är anpassat efter dina behov får du avslag på just det boendet, även om du får bifall på din ansökan om särskilt boende. Det kallas för delavslag.

Läs mer om våra särskilda boenden

Kontakt

Joachim Samuelsson
Verksamhetschef särskilt boende
Sektor vård och omsorg

0122-850 44
joachim.samuelsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid måndag-fredag kl. 8.00-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång