Språk/Language

Brandskydd för företag och organisationer

Det bästa brandskyddet är att minimera riskerna för att en brand upp­står. Såväl företag och organisationer som föreningar har skyldighet att förebygga brand enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Här hittar du viktig information om hur du uppfyller kraven till­sammans med många andra tips.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång