Finspångs kommun

Språk/Language

Arbete mot våldsbejakande extremism

Finspångs kommun arbetar för ett strukturerat, kunskapsbaserat och långsiktigt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Mycket av detta arbete pågår i flera olika verksamheter och nätverk som arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande.

Medborgarnas upplevelse av trygghet och förtroende för den offentliga verksamheten är grunden för ett demokratiskt samhälle, vilket gör kommunerna till en viktig aktör i arbetet mot våldsbejakande extremism. Genom att Finspångs kommuns verksamheter genomsyras av mänskliga rättigheter och likabehandling förebyggs risken att odemokratiska krafter får fäste i det lokala samhället.

Arbetet mot våldsbejakande extremism integreras i befintliga samverkansstrukturer såväl inom kommunen som tillsammans med andra aktörer. Målet är att arbetet mot våldsbejakande extremism är en naturlig del av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som kommunen utför på egen hand och i samverkan med bland annat polis och civilsamhälle.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång